Easypurge Purging Compound Sachets

Szybkie i proste

Jeden produkt

Do wszystkich materiałów termoplastycznych

 (135°C– 350°C)

Sposób użycia:

1- Wysuń lej zasypowy

2- Załaduj wtryskiwany materiał bezpośrednio do cylindra.

3. Dołóż dawkę środka Easypurge

 

material flow

Jak czyści Easypurge?

Podnosi współczynnik płynięcia MFI: 
Ułatwia rozpływ materiału po systemie.

Zwiększa objętość dawki: Umożliwia dotarcie w zakamarki wstecznego przepływu (o zmniejszonym lub zerowym przepływie).

Emulguje:Otacza wszystkie złogi i barwniki i ułatwia ich przetryśnięcie.

 


Sviluppato in collaborazione con:

1- Wysuń lej zasypowy

2- Załaduj wtryskiwany materiał bezpośrednio do cylindra.

3. Dołóż dawkę środka Easypurge

Aby zapoznać się z procedurą krok po kroku,
zeskanuj ten kod QR.

Black specks? Colour streaks? Let's talk

 

Step 1

Request an email consultation

Step 2

Answer a few questions about your current production challenges.

Step 3

Received a tailored purging solution.

You know all about your production lines, we specialize in purging compound, let’s work together.